İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Hatay ili, İskenderun İlçesi, 1. Mıntıka, mülkiyet, hazineye ait 147 parselde, sit alanı dışında bulunan konut niteliğindeki taşınmaza ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun ile bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddelerin eklenmesi 3386, 5226, 6498 sayılı kanunlar ve 13 Mart 2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan "Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit - Tescili Hakkındaki Yönetmelik" gereğince; 30.12.2019 - 28.01.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılması uygun görülmüş olup, askı tutanağı ekteki belgele yer almaktadır. Kamuoyuna duyrulur.

Dosyayı İndirmek için tıklayınız.