İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

20140630spor125.06.2019 tarih ve E.16857 sayılı Hatay Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile Azganlık Mahallesinde yapılması planlanan "Liman amaçlı ilave dolgu alanı" projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporun kamuuyona duyrulur. 

 

20190711imar